top of page

קורסים בעבר

יום ראשון2.jpeg
מפגש שלישי יולי 2018.jpeg

ינואר 2014 – קורס לפיזיותרפיסטים בחסות העמותה לקידום הפיזיותרפיה – ביה"ח אסף הרופא -הוכר לגמול השתלמות*

יולי 2014  – קורס לפיזיותרפיסטים התפתחותיים של מכבי שרותי בריאות במרכז ההדרכה של מכבי בתל אביב

יולי 2015 – קורס לפיזיותרפיסטים התפתחותיים של מכבי שרותי בריאות במרכז ההדרכה של מכבי בתל אביב

ינואר 2016 – קורס לפיזיותרפיסטים בחסות העמותה לקידום הפיזיותרפיה – ביה"ח אסף הרופא -הוכר לגמול השתלמות*

יולי 2016 – קורס למטפלים פארארפואיים – בית איזי שפירא  -הוכר לגמול השתלמות*

פברואר 2017 קורס למטפלים פארארפואיים – בית איזי שפירא  -*הוכר לגמול השתלמות*

קורס 2017 לרופאי התפתחות הילד -מכבי- מחוז ירושלים והשפלה

יולי 2017 קורס לפיזיותרפיסטים העובדים במשרד החינוך

ספטמבר 2017 קורס לפיזיותרפיסטים -מאוחדת - מרכז הדרכה מאוחדת לוד

קורס 2018 לרופאי התפתחות הילד - מכבי - מחוז ת"א והשרון

ינואר 2018 קורס למטפלים -בית איזי שפירא - הוכר לגמול השתלמות

 

יולי 2018 קורס לפיזיותרפיסטים -מאוחדת - מרכז הדרכה מאוחדת לוד

*

אוקטובר 2018 קורס למטפלים ממקצועות הבריאות – בית איזי שפירא הוכר לגמול השתלמות*


יולי 2019 קורס למטפלים ממקצועות הבריאות - אוניברסיטת חיפה

יולי 2020 קורס למטפלים ממקצועות הבריאות בית איזי שפירא הוכר לגמול השתלמות*

יולי 2021 קורס למטפלים ממקצועות הבריאות בית איזי שפירא הוכר לגמול השתלמות*

ינואר 2022 קורס למטפלים ממקצועות הבריאות באר שבע.

* שימו לב - הכרה לגמול השתלמות לעובדים שאינם עובדי הוראה אינה אוטומטית אלא תלוית קורס ומיקום. 

bottom of page