top of page
Mother and Baby

קורס היבטים רגשיים בטיפולים התפתחותיים
למקצועות הבריאות והחינוך


מבט- מתבוננים בקשר הטיפולי - MABAT

קורס ייחודי שפותח ע"י אורנה זוהר ויהודית אילתה פיזיותרפיסטיות מנוסות, בעלות תואר שני בהתפתחות הילד.

הקורס ממוקד בהיבטים הרגשיים הנלוים לטיפול ההתפתחותי, בהתפתחות רגשית חברתית של ילדים  ובקשר מטפל-הורה–ילד תוך בניית גשרים לחדר הטיפולים ולמסגרות החינוך.
משלב ידע תאורטי עדכני, מחקרים, סימולציות, תיאורי מקרה, והדרכות רגשיות.
הקורס מועבר על יד אנשי מקצוע פרא–רפואיים המתמחים בהתפתחות הילד בשיתוף מרצים מאוניברסיטת חיפה ומתחום הפסיכולוגיה.
חלק מהקורסים מוגשים להכרה לגמול השתלמות .

.

.

  • Whatsapp
bottom of page